Regeringsrätten har bytt namn till Högsta förvaltningsdomstolen.
Den nya adressen är: www.hogstaforvaltningsdomstolen.se